תמונת עמוד

סדרת דלתות תלויות לעומסים כבדים מנגנון "דלת אסם" דגם כוכב

משקל 40-70 ק"ג

משקל 70-80 ק"ג

יישומי המוצר